Spoednummer: 06 - 230 81 321

Voor dringende zaken, hulp bij bevalling en het melden van thuiskomst na een medische bevalling.
Meer info...

Spreekuurtelefoon: 06 - 230 38 807

Maandag, woensdag en vrijdag tussen 12.30 en 13.30 uur.
Meer info...

Student verloskunde

Op het ogenblik zijn er geen studenten verloskunde in onze praktijk

Stages zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding tot verloskundige. De helft van de opleiding bestaat uit het opdoen van ervaring in de praktijk. Daarom bieden wij studenten van de Amsterdamse en Groningse opleiding voor verloskundigen een stageadres. De studenten werken altijd onder onze supervisie; afhankelijk van het leerjaar zullen zij alleen meekijken of een deel van de controles en handelingen verrichten. De verloskundige blijft te allen tijde verantwoordelijk. Als je bezwaar hebt tegen de aanwezigheid van een student tijdens de spreekuren, bevalling of kraambed, kun je dit altijd aangeven. Hoe ziet een stage van een student eruit:

Lactatiekundige

Sinds oktober 2012 is Mieke ook lactatiekundige IBCLC (registratienummer IBCLC: 312-78803) en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen.
Meer info...

Disclaimer
De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen worden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aangebracht.

Verloskundige praktijk Enkhuizen-Andijk | Telefoon nr. 06-23038807. | praktijk@verloskundigenenkhuizen-andijk.nl